НАЧАЛО
ДЕЙНОСТ
ГАЛЕРИЯ
РЕФЕРЕНЦИИ
КОНТАКТИ
ЕЛЕКТРОННА ЗАЩИТА НА СТОКИ
ЕЛЕКТРОННА ЗАЩИТА НА СТОКИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ПРЕЦИЗНО БРОЕНЕ НА ХОРА
Български
English
БЪЛГАРСКИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА АКУСТО-МАГНИТНИ СИСТЕМИ
ДЕЙНОСТ
Акусто-магнитни системи Радио-честотни системи Защитни средства

В световен мащаб са се наложили три основни типа електронни системи против кражби на стоки, които позволяват вграждането на защитни средства в стоките директно при производството им (source tagging) – електромагнитни (EM), радиочестотни (RF) и акустомагнитни (AM). Всички видове системи за охрана на стоки работят на принципа на изпращане на сигнал с определена честота от антена-изпращач към антена-приемник, като антените могат да са комбинирани. По този начин редувайки във времето изпращане и приемане на сигнал антените обособяват защитено поле. Когато в това поле попадне защитен елемент (TAG) той внася смущение, което се улавя от системата. Всяка технология използва специфична част от честотният диапазон, като силата на излъчване е съобразена с регулаторните органи. Така макар и близки по описание, в зависимост от дизайна и честотния диапазон системите за защита против кражби са доста различни една от друга.

Електро-магнитните системи (EM) се използват в Съединените щати предимно в магазини за видеоносители под наем, а в Европейските страни, като Франция са предпочетени от някои вериги супермаркети. При (EM) технологията предавателят създава ниско-честотно поле (от 70Hz до 5kHz) между антените. Херц (Hz) е измервателната единица за брой вълнови цикъла за секунда, а 1kHz (килохерц) е 1000 цикъла за секунда. Полето постоянно мени силата и поляритета си, редувайки цикли от плюс към минус и обратно към плюс. На всеки половин работен цикъл ориентацията на полето между антените се променя. Електро-магнитните елементи за защита (тагове) са направени от специално подредени матални шини или от квадратно парче метално фолио изрязано до специален размер. Когато защитният елемент навлезе в полето на предавателя неговите магнитни характеристики се променят и металните шини започват да излъчват сигнал, съдържащ много хармоници на основният сигнал. Приемника разпознава тези хармоници от сигнала на тага и алармата се активира. Тъй като таговият сигнал е доста по–слаб от излъчващия разстоянието между антените е ограничено до 90 см. Колкото по-малко е разстоянието между антените, толкова по-лесно приемника ще „чуе” таговият сигнал. Комбинирани антени (приемник и предавател) са възможни, но ефективността не е повече от 45 см. Таговете се деактивират със специално магнитно поле.

Първите радио-честотни системи се появяват на пазара в средата на 60-те години на миналия век. При тях предавателят изпраща плаващ (sweep) сигнал в диапазона 7.4 MHz до 8.8 MHz (Мегахерц е милион цикъла за секунда). Плаващото излъчване на сигнал е необходимо поради факта, че радио-честотните защитни средства (тагове и етикети) имат голям толеранс на работната си честота, породен от спецификата на производството им. 8.2 MHz е средната честота, около която се излъчва плаващо. Излъчваният сигнал от предавателя активизира (стимулира) защитният етикет, който е направен от алуминиева бoбина и кондензатор. Свързани във верига те образуват трептящ кръг и резонират. Приемника oлавя резониращият сигнал от етикета (тага) и активира алармен сигнал. Силата на сигнала, връщан от етикета (тага) зависи от диаметъра на бoбината му, и колкото по-голям е диаметърa, толкова по-далече може да бъде поставен приемника. Деактивирането на тези защитни елементи става с окъсяване на кондензатора чрез много силен работен сигнал.

Акусто-магнитните системи за защита против кражби са технологична разработка на Сензорматик – САЩ от началото на 90-те години на миналия век. При тях предавателят изпраща импусен сигнал с базова честота 58 kHz и честотен толеранс от само 600 Hz (на рарио-честотните системи толеранса е 1400000 Hz). Този сигнал активира защитният елемент (тага) и когато предаването завърши, тага отговаря със същата честота на предавателя. В този случай полученият сигнал от приемника не е хармоник на предаваният сигнал, както е при радио-честотните, а сигнал със същата честота на предавателят. Този сигнал се приема само когато приключи предавателният импулс, което допринася за намаляване на шумовите влияния. Малкия работен толеранс от 600 Hz на приемника изисква много прецизно изработени защитни средства и така допълнително се игнорират паразитните шумови сигнали. Деактивирането на акусто-магнитните етикети се извършва посредством размагнитване на активните елементи. Поарди факта, че процеса е обратим акусто-магнитните етикети са единственните с възможност за реактивиране за повторно използване.