ThermoScan 1

ThermoScan 1

Камера с дисплей за управление на достъп чрез лицево разпознаване, безконтактно измерване на температура и наличие на предпазна маска от близко разстояние.

Sensormatic BodyTempScanCam

Sensormatic BodyTempScanCam

Система за отдалечено измерване на телесна температура

Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.