Видеонаблюдение висока резолюция HDCVI

Видеонаблюдение висока резолюция HDCVI

Камери висока резолюция и хибридни записващи устройства

IP Камери

IP Камери

IP камери висока резолюция

Изпълняваме специализирано видеонаблюдение с камери с висока и уптра висока резолюция, термо и IR камери. 

Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.