Антенни системи Sensormatic

Антенни системи Sensormatic

Акусто-магнитни системи на Sensormatic - най-правилнoтo и печелившо решение за охрана на стоките от кражба

Защитни средства

Защитни средства

Акусто-магнитните защитни тагове и етикети на Sensormatic - най-сигурните защитни средства на пазара

Synergy модули

Synergy модули

Вградени IR сензори за броене, вградена IP камера, MFD карта, RFID панели, рекламни панели

Деактиватори за защитни етикети

Деактиватори за защитни етикети

Максимално разтояние за детекция и деактивация на защитните етикети

Отключващи системи

Отключващи системи

Устройства за махане и отключване на алармени защитни средства на стоки


Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.