Sensormatic® Ultra*Post II

Хибридна цифрово-аналогова защитна система

Общ преглед Детайли Документи

Общ преглед

Sensormatic® Ultra*Post II е аналогово-цифров вариант на Ultra*Post 6. Състои се от главна, а при необходимост от покриване на по-широк изход и от една до две помощни антени. Главната антена съдържа всички компоненти необходими за самостоятелно функциониране на една защитна система – предавател, приемник, аудио/визуална аларма и цифров управляващ модул и ждамър детектор .
При използване само на главна антена тя може да покрие разстояние от 1.60 м (по 0.80 м от двете си страни). Помощната антена работи съвместно с главната – тя не съдържа захранване, аудио и визуални аларми. Двете антени заедно позволяват защитаването на разстояние от 3.20 м (1.60 м между антените и по 0.80 м зат тях). При ползване на втора помощна антена защитеното разстояние се увеличава до 4.80 м (2 х 1.60 м между антените и 2 х 0.80 м зад крайните антени).Възможна цена от $1050 без ДДС за двойна система при определени количества и условия.
  • микропроцесорно управление;
  • пълно софтуерно обслужване и настройки;
  • опция за вградени сензори за броене на хора;
  • съвместимост с всички видове акусто-магнитни тагове и етикети на Sensormatic®;
  • перфектна детекция;
  • гаранция 12 месеца;
  • без конурентен аналог;
  • цена на система: 999

Детайли

Размери:
- главна антена
(HxWxD): 145 x 41 x 11.5 cm
тегло: 12.6 kg

- помощна антена
(HxWxD): 145 x 41 x 11.5 cm
тегло: 10.6 kg


Документи

ultra-post-sell-sheet.pdf

Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.