FreeStyle ръчен деактиватор

Ръчен деактиватор на защитни етикети

Общ преглед Детайли Документи

Общ преглед

Енергонезависимо мобилно устройство, разпознаващо и/или деактивиращо активни защитни етикети. В комплект е със собствена зарядна станция за бетериите му. 
Съчетавайки три аксесоара в едно, това устройство разпознава активни етикети до 15 см, деактивира ги до 7,6 см над повърхността на устройството и когато е в режим "Само за търсене", то проверява за активни етикети в стоките

Детайли

Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.