Ръчна отключвалка за тагове SuperTag

Ръчна отключвалка за тагове SuperTag

Преносима отключвалка за тагове от серията SuperTag

Автоматична отключваща система за тагове SuperTag

Автоматична отключваща система за тагове SuperTag

Автоматична отключвалка за вградено или повърхностно инсталиране

Отключващ модул

Отключващ модул

Отключващ модул за защитни тагове с Ultra магнитно заключване

Отключващи системи за защитни тагове

Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.