Mалки защитни етикети

Sensormatic® Ultra•HBC Labels най-малките оригинални акусто магнитни (АМ) защитни етикети

Общ преглед Детайли Документи

Общ преглед

Със своите 3мм широчина, това са най-малките акусто магнитни АМ защитни етикети в света, почти невидимо охранително средство за аксесоари на цени, съизмерими с цените на стандартните оригинални охранителни етикети . Предлагат се в два цвята.

Цена без ДДС: 430 USD за 8864 броя етикети в кашон.


Детайли

Документи

hbclabel-cat-04-2018-a4.pdf

Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.