Sensormatic® Super Tag

Защитен АМ таг с немагнитно отключване

Общ преглед Детайли Документи

Общ преглед

Защитни средства за дрехи и аксесоари от серията SuperTag с механично отключване

Детайли

Dimensions:  

  • Length: 69.0mm (2.72in)
  • Width: 30.5mm (1.20in)
  • Depth: 18.80mm ( 0.74in)

Weight:

  • 9.7g (0.32oz)

Документи

en-supertag-iii.pdf

Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.