OneKEY Padlock

OneKEY Padlock - катинар с електронно отключване

Общ преглед Детайли Документи

Общ преглед

Електронен интелигентен катинар, който осигурява бърз и сигурен достъп до стоки, за да отговори на изискванията на променящата се роля на магазините.
Разширява приложението на OneKEY към функцията контрол на достъпа и съчетано с лесната инсталация и преносимост, улесняват използването му в търговски обекти, складови операции и много други дейности.

Детайли

Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.