Охрана на мостри

Охрана на мостри

InVue комбинация от перфектно представяне на продукти и най-сигурната защита

Електронна защита на стоки

Електронна защита на стоки

Sensormatic е не само световният лидер за цялостни решения против кражби на стоки, Sensormatic е създателят на тази индустрия

Видеонаблюдение и контрол на достъп

Видеонаблюдение и контрол на достъп

Информацията е сила, видео информацията - много по-голяма

Прецизно броене на хора

Прецизно броене на хора

Важна част за маркетинг и набавяне на статистически данни за търговски обект

Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.