От 2007 година растем заедно с нашите клиенти! Предлагаме най-доброто оборудване за защита на стоки от кражби

Степента на внимание на производители и търговци към своите продукти подсказва колко ценни са. Как е опакован, начинът, по който е представен един продукт, до голяма степен предопределя какво ще е отношението и на клиентите към него.

С нас успехът на клиентите ни е предопределен

За да бъде един отличен продукт близо до клиента, толкова близо, че той да може лично да се убеди в неговата ценност, често го поставя в риск от контакт с недоборсъвестни "клиенти". Ясно е, че този продукт трябва да бъде защитен, но защитен така, че това да не влоши качествата му и в същото време да не попречи на пълноценния контакт на клиентите с него. Ние предлагаме най-напредналите технически средства, както за защита на стоката от кражби, така и за успешното им представяне пред клиентите. Sensormatic и InVue са пионери в творенето до съвършенство на защитни средства за пълноценно представяне и защита на стоки от кражби.
С годините продуктите на Sensormatic и InVue стават все по-предпочитани и все по-достъпни. Ако преди 10 години бе факт, че 80% от световните TOP 20 търговски вериги ползват Sensormatic, то сега е вярно, че 80% от световните TOP 200 търговски вериги са със Sensormatic. При InVue възходящата тенденция е дори по-изразена, защото техните защитни средства са естествено продължение и допълнение към Sensormatic.

За да сте успешни в избора си:

1. Sensormatic и InVue са носителите на новостите в света на защитните средства. Sensormatic има над 1700 патента, InVue  над 1000. За да са на нивото на тези две компании, останалите трябва да купуват патентите им или да творят като  тях. Фактите говорят - търговските компании, ползващи защитните продукти на Sensormatic и/или InVue, са много по-успешни от търговските компании, ползващи конкурентни продукти.

2. 100% от съвременните качествени защитни системи могат да се пуснат, настроят и поддържат само със специализиран софтуер. Практиката на Sensormatic е да дава лицензен код  само на отлично обучени специалисти. Всяка покупка на нови или употребявани защитни системи или средства от интернет сайтове е 100% гарантирана загуба на време и средства. 

3. Купувайки оригинални защитни средства от нас, вие си гарантирате работа с най-висока ефективност и бърза възвръщаемост на инвестицията. 

4. Дори да сте заложили на цената в предишен избор и след неизбежното разочарование от него не повтаряйте тази грешката втори път. Най-верните наши настоящи клиенти вече са минали този път!  


Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.