Препоръки

Какво споделят нашите клиенти за решенията, които предлагаме

Beauty Zone & Perfumery Douglas

Настоящата се издава в уверение на това, че от 2007 г. до настоящия момент СМАРТ ТЕХ ЕООД се утвърди като предпочитан доставчик на акусто-магнтени системи против кражби Ultra Exit на Sensormatic - САЩ, система за видеонаблюдение, СОТ система и озвучителни системи за всички наши магазини Beauty Zone & Perfumery Douglas. виж повече

Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.