+
Антенни системи Sensormatic
+
Защитни средства
+
Synergy модули
+
Деактиватори за защитни етикети
+
Отключващи системи
+
Прецизно броене на хора
+
Електронна защита на стоки
+
Видеонаблюдение и контрол на достъп
+
Прецизно броене на хора

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.