Insight

Insight

Аналитичен софтуер, който наблюдава и рапортува за взаимодействието на клиентите с продаваните устройства

Access Manager™

Access Manager™

Създава роли, определя нива на отговорност и достъп до стоките в голям магазин

MicroSigns™

MicroSigns™

Софтуер за контрол, управление и промяна на екранното съдържание на таблети и телфони в реално време.


Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.