One POD

ЕДИН дизайн. ЕДИН работен принцип. ЕДИН контролен IR ключ. Различни функции и нива за защита и представяне на таблети, телефони и аксесоари по избор

Видео
Общ преглед Детайли Документи

Общ преглед

Една платформа - универсално приложение. Всички нива на защита в една серия, в комбинация с пакет програми в помощ на клиентите и бизнеса.

Детайли

Единна платформа, в която:
 • IR ключ - единен ключ за целя магазин
 • Единния дизайн One на всички модели от серията обуславя лесна, интуитивна и безпроблемна работа с фокус, единствено върху обслужването на клиентите
 • Няколко избираеми нива на защита:
  • One 55 модел:
   • здрава пластмасова конструкция с единниия дизайн One
   • вграден рекойлер (макара) със защитен оптичен кабел дълъг 81 см
   • заключване на рекойлера
   • алармиращ Quick Release сензор
   • сменяем сензорен накрайник за защита и зарежда:не за всички световни модели телефони и таблети
   • опционални двустранни и четиристранни скоби за повишена защита 
  • One 65 модел:
   • здрава пластмасова конструкция  с единниия дизайн One
   • вграден рекойлер (макара) със защитен оптичен кабел дълъг 81 см
   • заключване на рекойлера
   • алармиращ Quick Release сензор с вграден процесор за работа с няколкото пакета аналитичен софуер на InVue
   • сменяем сензорен накрайник за защита и зареждане за всички световни модели телефони и таблети
   • втори Cross-Merchandising сензорен порт за защита и зареждане, даващ възможност за кросс-представяне и продажби на аксесоари за таблети и телефони в напълно работещо състояние 
   • опционални двустранни и четиристранни скоби за повишена защита 
  • One 60 модел:
   • здрава стоманена конструкция  с единниия дизайн One
   • вграден рекойлер (макара) с усилено защитен оптичен кабел дълъг 31 см
   • заключване на рекойлера
   • алармиращ Quick Release сензор с вграден процесор за работа с няколкото пакета аналитичен софуер на InVue
   • сменяем сензорен накрайник за защита и зареждане за всички световни модели телефони и таблети
   • препоръчителни двустранни и четиристранни скоби за повишена защита 
  • One 90/90QR модели:
   • здрава стоманена конструкция  с единниия дизайн One
   • без вграден рекойлер (макара)
   • алармиращ сензор (за модела One 90QR сензора е Quick Release)
   • сменяем сензорен накрайник за защита и зареждане за всички световни модели телефони и таблети
   • задължителни двустранни и четиристранни скоби за повишена защита 
 • Възможност за комбинирано използване на различните модели One в един магазин, в зависимост от неоходимата степен на защита, без никаква видими за клиента разлика 
 • Пълен пакет програмно осигуряване и аналитичен софтуер InVue.


Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.