IR Shelf Tether™

IR Shelf Tether™

Стоката в опаковки ще е там, където сте я поставили

IR StopLok™

IR StopLok™

Евтина защита на скъпи аксесоари

Защитни куки и окачвачи

Защитни куки и окачвачи

Защитни куки и окачвачи завършващи с IR Stoplok

T1000

T1000

Иновативна защита за малката и скъпа стока в опаковки


Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.