Zips 2.0

Сигурна, компактна, енергонезависима, мултифункционална защитна платформа

Видео материали
Общ преглед Детайли Документи

Общ преглед

Лесно, бързо за инсталиране защитни средства за широк диапазон от продукти. Инсталирани върху всяка търговска повърхност, Zips са изключително лесни за ползване навсякъде в магазина.
Устройствата са сигурни, компактни, енергонезависими и мултифункционалио във варианти с един или четири защитни входа, идеални за защита на лаптопи, камери, слушалки, малки и големи електроуреди, спортни стоки, чанти и всички застрашени от кражба мостри.

Детайли

Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.