InVue OneKEY™

Един ключ за управление и комуникация с всички защитни устройства

Видео
Общ преглед Детайли Документи

Общ преглед

Един ключ за охрана и управлениеДетайли

 Един ключ за охрана и управление
  • Всеки ключ InVue OneKEY има в себе си електроника и презареждаща се литиево-йонна батерия с голям капацитет;
  • OneKEY първоначално получава 64 битов код, който е асоцииран към само един обект. OneKEY от своя страна асоциира всички IR защитни средства в обекта, при първия контакт с тях само към себе си. Образува се така наречената "IR OneKEY екосистема", при която конкретен OneKEY ключ може да отключва само асоциирани защитни средства и вече асоциирани защитни средства могат да бъдат отключени само с със своя OneKEY ключ - асоциатор ;
  • В рамките на един обект могат да се програмират токлова OneKEY ключа, колкото са необходими;
  • Асоцииран към един обект OneKEY ключ, не може да бъде ползван в никой друг обект на земята;
  • Всеки OneKEY, с цел сигурност има 12 часа Time Out, след което време неговия код трябва и може да се опресни само със същия код, преди това. След успешно опресняване разполагате с нови 12 часа работа. Този цикъл се повтаря до края;
  • Някои защитни средства, като IR StopLock, IR Smart Locks, IR Package Wrap, могат да бъдат отключени от OneKEY, само ако получат и енергия от него. Това става индуктивно от литиево-йонната батерия на ключа;
  • OneKEY може да се програмира, така че да контролира достъпа на служителите до защитените продукти в целия магазин, специфични зони или дори конкретни дисплеи;
  • OneKEY събира база данни и предлага информация за действията на всеки член на екипа посредством аналитичните софтуери.

Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.