Insight

Аналитичен софтуер, който наблюдава и рапортува за взаимодействието на клиентите с продаваните устройства

Общ преглед Детайли Документи

Общ преглед

  • Аналитична продажбена платформа, която наблюдава и рапортува за:
    • Състоянието на планограмата: разпознава марката и модела на устройствата, правилната им подредба, заредени ли са, на стойката ли са и дали има липсващи устройства
    • Поведение на клиентите:  следи вдиганията (колко пъти, кои устройства), продължителност на вдигането и среден брой вдигания за магазин
    • Секюрити статус:  брой алармени събития и необслужени аларми
  • Информацията може да е достъпна на ниво устройство,  търговски обект и предприятие
  • Комуникация: могат да се генерират съобщения, да се показват на екрана или да се пращат към електронна поща

Детайли

Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.