MicroSigns™

Софтуер за контрол, управление и промяна на екранното съдържание на таблети и телфони в реално време.

Общ преглед Детайли Документи

Общ преглед

MicroSigns™ е софтуер за контрол, управление и промяна на екранното съдържание на продаваните в магазините таблети и телфони в реално време (online)

Основни характеристики:
  • Клауд управление на информацията;
  • Активно помага в "сближаването" между клиент и телефон/таблет, като увлича клиентите в неусетно обучение
  • Възможност за ценообразуване и изменение на екранното съдържание в реално време на неограничено количество смартфони и таблети
  • Аналитичен панел даващ оценка за натовареността и ефективността на магазина в реално време
  • Може да бъде интегриран във всяка ERP система на търговската организация

Детайли

Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.