OnePOD 90_90QR

ЕДИН дизайн. ЕДИН работен принцип. ЕДИН контролен IR ключ. Най-високи функции и нива за защита и представяне на таблети, телефони и аксесоари по избор

Видео
Общ преглед Детайли Документи

Общ преглед

 • One 90/90QR модели:
  • здрава стоманена конструкция  с единниия дизайн One
  • без вграден рекойлер (макара)
  • алармиращ сензор (за модела One 90QR сензора е Quick Release)
  • сменяем сензорен накрайник за защита и зареждане за всички световни модели телефони и таблети
  • задължителни дву и четиристранни скоби за повишена защита 

Детайли

Тестови характеристики:
 • заключващия механизъм издържа сила на теглене от 181 кг (400 lbs) 
 • стоманеното тяло на стойката издържа страничен натиск от 181 кг (400 lbs)

Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.