Access Manager™

Създава роли, определя нива на отговорност и достъп до стоките в голям магазин

Общ преглед Детайли Документи

Общ преглед

Access Manager™ с основни функции - AUDITING & ZONING

  • Контролира достъпа на служителите до защитените продукти в целия магазин, специфични зони или дори конкретни дисплеи
  • Събраната база данни от IR ключа предлага информация за действията на всеки член на екипа
  • Сваля до нула възможностите за вътрешни кражби на защитаваните стоки    

Отзиви на клиенти, ползващи Access Manager™:

"Access Manager от InVue значително подобри отганизацията в нашите магазини, позволявайки на нашите продавач-консултанти да повишат качеството на обслужване на клиентите, благодарение на наличието на IR ключ във всеки продавач-консултант и едновременния достъп до стоките в целия магазин."

 – Робърт Дженнингс, вице-президент по сигурността, DixonsCarphone

Детайли

Предлагаме най-добрите технически средства в защитата на стоки от кражби на следните партньори и доставчици

Invue
Sensormatic

Следвайте ни

За да научите всичко за новите ни продукти, предстоящите събития и фирмените новини.

СМАРТ ТЕХ ЕООД е бенефициент по оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ с проект BG16RFOP002-2.073-7460-С01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия и недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.